Let’s talk about Aesthetics Continued

上回講到我們有沒有辦法完全逃離自身的界限(文化、性別、階級、信仰、政治立場, ETC),純粹的去看美。這是非常逃避的方法,或佛家所講非常自覺的追求,是一種本有去無的追求。其實是比較低層次的。

更高層次的追求,是廣闊自己的胸襟及自身的界限,以美為出發點和歸屬去認識、尋找和鑑賞身邊事物,從中去找出美來。即我心中已無任何既定立場及價值,只以美為單一價值。這是佛家所講已無我的追求,是本無去無的追求。

即係咩呢,簡單講,就是乜柒都欣賞,乜柒都嘗試找它的美。好,大家現在可以做少少測試:

測試1

(長頸族? 好殘忍啫…個製作過程)

唔係呀,個女仔幾靚呀,好似某香港明星喎…

測試2

(嘩! 屌你紅劇? 你講笑咋…)

唔係呀,FUSION喎,把中西的文化實驗地融合創新喎… 好AVANT GARDE 呀。

測試3

(呢個講湯房喎…講美會否太殘暴呀?)

但張相的構圖本身靚嘛…係咪?

測試四

(你的樣子….)

我唔係問你佢之前係點,我問你呢一刻佢靚唔靚呀….

測試五

(….)

人本要一死,本身有其美。

事實上我做唔到呢個境界,但對美有感召的人多以這境界為目標去進發,嘗試去接納更多本來不懂的東西。就如細個不喜苦瓜,長大才明白其美一樣。

菩提本無樹
才看明珠台
本來無一物
方可惹塵埃

純想搵D野吹下。多謝各位。

廣告

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: