Let’s Talk About Bus

近日同一個自由市場原教主義者"傾計”,嬲撚到我鎮的情況下我BLOCK柒左佢(我認我小氣、詞窮乜柒都好)。

其他人還樂樂此不疲地繼續辯論,事情發展到以巴士線做例子辯論了,甚麼如果無政府製造財閥巴士公司,市場的商人仍會自行調節最佳線路分配云云。我只想在此表達一下我的睇法,唔係想辯論(因為真係好倦)。

巴士的定義

首先,一開始你地講嗰D假設有十個人要坐巴士嗰D真係錯晒。巴士,用香港的情況,就是至少要坐4-50人,最多要坐百幾人的大車,佢地需要以指定的路線,指定的站口,指定的班次來接載乘客。你自由市場主義者(我只講那位,你們懂的),可以因應需求調節路線、班次嗰D香港曾經有個名稱之,叫白牌車。

巴士的經營要求

正因為巴士要年終無止的在同一線路,同一個行法,同一組站位,相若的班次去行駛,這就注定它要用好大的投資去維持一定的巴士隊供應,當中包括司機、工程師,通訊系統等,亦因為巴士需任何時候都要提供相若的班次密度,這要牽涉不繁忙時段(以至路線)的規損所𧗠生出來的補貼。這亦解釋了為什麼不是財力雄厚的都不做巴士(因為根本做不來)。所以你所講的市場純正情況,即人人資本不多,個個PRICE TAKER,根本解釋不了巴士這個需要龐大投資及損益的事業。

巴士出現的地方

巴士是不會出現在任何地方的。通常巴士會出現的地方,一定是多人,多車的(如果不是,D車鳩行咪得囉,洗撚指定路線指定行法)。極端D,你唔會見到馬爾代夫有巴士。以我的看法,巴士是用來減少路面擠塞的,才要對路線的規劃和規例那麼嚴謹。當然現在話因為巴士塞路才使擠塞惡化我又唔敢駁你。每次規劃路線,都牽涉巴士公司的收入,所以發牌一方(通常是政府)和經營線路一方都要有長時間的磋商,當中牽涉好多談判技巧,權力的角力。是否壟斷以不是問題了(更不要講是否自然壟斷那麼濕鳩的問題),最重要的是你那些假設有十個乘客嗰尐A LEVEL式MICRO ECON假設已派不上用場了,因為太簡單,解釋不了牽扯政治、政策、SHOWHAND、等的複雜市面情況。

政治經濟絕緣在此例子的不可行

我亦唔敢講政府組織在路線規劃比私人一定佔優。我只是想指出在現實的例子,交通工具,以至道路發展,都唔可能是純粹的經濟問題,無咁簡單。亦唔需要去想像如果只是私人去起道路,交通規劃,世界會否不一樣。因為在太多地方,it just doesn’t exist。你們經常用的一個技巧,ceteris paribus, let there is no government to play no role,至少在此事上,幫助不了解釋問題。

見你是一個純良的推友,才苦口婆心的提醒你,用那麼純淨的經濟模型去企圖解釋世界,再與其他挑戰者舌戰百回,就算讓你贏晒,你都是一個可憐的人。因為你因而失去觀察世界複雜性的能力。恕我語氣重了,到此為止。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

%d 位部落客按了讚:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close